ให้คำปรึกษาตลอดเวลาที่ต้องการ

คลินิกศัลยกรรมฮยอนแดมีฮัก의 เห็นด้วย กับ ข้อตกลงผู้ใช้ นโยบายจัดการข้อมูลส่วนตัว.

สอบถามค่าใช้จ่ายการศัลยกรรมได้อย่างรวดเร็ว

คลินิกศัลยกรรมฮยอนแดมีฮัก의 เห็นด้วย กับ ข้อตกลงผู้ใช้ นโยบายจัดการข้อมูลส่วนตัว.


Youtube
Instagram
TALK
ปรึกษาค่าบริการ
(전문 상담원 대기중)


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศัลยกรรมความงาม

ฮวังโฮผู้อำนวยการ

 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมเกาหลีแห่งใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมโครงสร้างใบหน้าแห่งเกาหลีใต้
 • สามาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งความงามแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมการศัลยกรรมกะโหลกแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมวิจัยการรักษาสเต็มเซลล์
 • สมาชิกสมาคมวิจัยการศัลยกรรมหน้าอกแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมความงามนานาชาติ
 • สมาชิกสมาคมวิจัยการศัลยกรรมจมูกแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมการผ่าตัดศัลยกรรมมือแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมวิจัยการปลูกถ่ายไขมันแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมการประชุมปรึกษาหารือแพทย์แห่งเกาหลีใต้

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศัลยกรรมความงาม

คิมจงกูผู้อำนวยการ

 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งความงามแห่งเกาหลี
 • สมาชิกสมาคมวิจัยการศัลยกรรมจมูกแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมวิจัยการศัลยกรรมปลูกถ่ายไขมันแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมการผ่าตัดศัลยกรรมมือแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมวิจัยการศัลยกรรมโครงสร้างใบหน้าและศัลยกรรมกะโหลกศรีษะแห่งเกาหลีใต้
 • อดีต) ผู้อำนวยการคลินิกศัลยกรรม Y&T
 • อดีต) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศัลยกรรม GRAND
 • อดีต) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศัลยกรรม ST

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศัลยกรรมความงาม

ทัคซึงวันผู้อำนวยการ

 • สมาชิกสมาคมแพทย์ศัลยกรรมพลาสติกเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งความงามแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมดวงตาเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมวิจัยการศัลยกรรมจมูกแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมการผ่าตัดรูปแบบรอยแผลเป็นขนาดเล็กเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมด้านการฉีดฟิลเลอร์ โบท็อค ร้อยไหมแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมวิจัยการศัลยกรรมปลูกถ่ายไขมันแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมวิจัยการศัลยกรรมโครงสร้างใบหน้าแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมการศัลยกรรมกะโหลกแห่งเกาหลีใต้
 • การฝึกอบรมศัลยกรรมพลาสติกที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนากาซากิแห่งชาติ
 • AO-CMF การฝึกอบรมการผ่าตัดกระดูกใบหน้า
 • อดีต) ศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาลศัลยกรรม TN
 • อดีต) ศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาลศัลยกรรมลีฟติ้ง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศัลยกรรมความงาม

ยูนซอนซอกผู้อำนวยการ

 • สำเร็จการศึกษาจากศัลยแพทย์เฉพาะทางมหาวิทยาลัย Yonsei Severance Hospital
 • ศัลยแพทย์นอกเวลามหาวิทยาลัย Yonsei Severance Hospital
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งความงามแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมโครงสร้างใบหน้าแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมวิจัยศัลยกรรมชะลอวัยแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมวิจัยศัลยกรรมดวงตาแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมวิจัยศัลยกรรมจมูกแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมวิจัยศัลยกรรมปลูกถ่ายไขมันแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมวิจัยศัลยกรรมเลเซอร์แห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมวิจัยโบทอกซ์ ฟิลเลอร์ และร้อยไหม