ให้คำปรึกษาตลอดเวลาที่ต้องการ

คลินิกศัลยกรรมฮยอนแดมีฮัก의 เห็นด้วย กับ ข้อตกลงผู้ใช้ นโยบายจัดการข้อมูลส่วนตัว.

สอบถามค่าใช้จ่ายการศัลยกรรมได้อย่างรวดเร็ว

คลินิกศัลยกรรมฮยอนแดมีฮัก의 เห็นด้วย กับ ข้อตกลงผู้ใช้ นโยบายจัดการข้อมูลส่วนตัว.


Youtube
Instagram
TALK
ปรึกษาค่าบริการ
(전문 상담원 대기중)


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศัลยกรรมความงาม

ฮวังโฮผู้อำนวยการ

 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมเกาหลีแห่งใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมโครงสร้างใบหน้าแห่งเกาหลีใต้
 • สามาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งความงามแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมการศัลยกรรมกะโหลกแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมวิจัยการรักษาสเต็มเซลล์
 • สมาชิกสมาคมวิจัยการศัลยกรรมหน้าอกแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมความงามนานาชาติ
 • สมาชิกสมาคมวิจัยการศัลยกรรมจมูกแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมการผ่าตัดศัลยกรรมมือแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมวิจัยการปลูกถ่ายไขมันแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมการประชุมปรึกษาหารือแพทย์แห่งเกาหลีใต้

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศัลยกรรมความงาม

คิมจงกูผู้อำนวยการ

 • สำเร็จปริญญาโท คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยโซล
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งความงามแห่งเกาหลีใต้
 • ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา ด้านศัลยกรรมความงามของ
 • สมาชิกสมาคมวิจัยการศัลยกรรมจมูกแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมวิจัยการศัลยกรรมปลูกถ่ายไขมันแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมวิจัยการศัลยกรรมโครงสร้างใบหน้าแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมการผ่าตัดศัลยกรรมมือแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมการศัลยกรรมกะโหลกแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมเวชศาสตร์การกีฬาแห่งเกาหลีใต้

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศัลยกรรมความงาม

อันกยองชันผู้อำนวยการ

 • ปริญาตรีและปริญญาโท
 • สำเร็จปริญญาตรีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยโซล
 • แพทย์ศัลยกรรมพลาสติกโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซล
 • แพทย์ประจำโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโซลเขตบุนดัง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศัลยกรรมพลาสติกโรงพยบาลอิลซาน มหาวิทยาลัยดงกุก
 • สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยกรรมพลาสติกเกาหลี
 • สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยกรรมความงามเกาหลี
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมพลาสติกสถาบันการศึกษาศัลยกรรมตาเกาหลี
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมพลาสติกสถาบันการศึกษาศัลยกรรมจมูกเกาหลี
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมพลาสติกสถาบันการศึกษาศัลยกรรมปลูกถ่ายไขมันเกาหลี
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมพลาสติกสถาบันวิจัยต่อต้านริ้วรอย
 • สมาชิกสามัญของสมาคมศัลยกรรมใบหน้าเกาหลี
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมพลาสติกสถาบันการศึกษาศัลยกรรมขากรรไกรเกาหลี
 • สมาชิกสามัญของสมาคมชางซังแห่งเกาหลี
 • สำเร็จการศึกษาปริญาตรีและปริญญาโท คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัย Johns Hopkins University
 • สมาชิกนานาชาติสถาบันศัลยกรรมความงามอเมริกัน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศัลยกรรมความงาม

คิมโยฮันผู้อำนวยการ

 • ศาสตราจารย์ด้านศัลยกรรมพลาสติก
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมเกาหลีแห่งใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งความงามแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมแพทย์ศัลยกรรมพลาสติกเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมวิจัยการศัลยกรรมหน้าอกแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมการผ่าตัดรูปแบบรอยแผลเป็นขนาดเล็กเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมดวงตาเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมจมูกเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมการปลูกถ่ายเซลล์ไขมันเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมโรคอ้วนเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมการผ่าตัดด้วยมือเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมโครงสร้างใบหน้าเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมศัลยกกรรมผ่าตัดขากรรไกรเกาหลีใต้

ศูนย์ผิวหนัง เบาะบาง

จองกวังซอกผู้อำนวยการ

 • ผู้อำนวยการ จองกวางซอก
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก Asan Medical Center
 • สมาชิกสมาคมการรักษาโรคความงามในโรคอ้วนแห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิกสมาคมโรคอ้วน
 • สมาชิก แพทยสมาคมศัลยกรรมความงามแบบเลเซอร์แห่งเกาหลีใต้
 • สมาชิก แพทยสมาคมศัลยกรรมต่อต้านริ้วรอย
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมเสริมความงาม เกาหลีใต้
 • อดีต ผู้อำนวยการ Yonsei New Line Skin Care and Beauty Clinic