ให้คำปรึกษาตลอดเวลาที่ต้องการ

คลินิกศัลยกรรมฮยอนแดมีฮัก의 เห็นด้วย กับ ข้อตกลงผู้ใช้ นโยบายจัดการข้อมูลส่วนตัว.

สอบถามค่าใช้จ่ายการศัลยกรรมได้อย่างรวดเร็ว

คลินิกศัลยกรรมฮยอนแดมีฮัก의 เห็นด้วย กับ ข้อตกลงผู้ใช้ นโยบายจัดการข้อมูลส่วนตัว.


Youtube
Instagram
TALK
ปรึกษาค่าบริการ
(전문 상담원 대기중)


นโยบายที่ถือปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนตัว


ระเบียบในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
โรงพยาบาลศัลยกรรม ฮยอนแดมีฮัก(ต่อไปนี้เรียกว่า “โรงพยาบาล”) ซึ่งกำลังการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ต่อไปในสำหรับ การสมัครสมาชิก, การปรึกษา, การสมัครใช้บริการ และอื่นๆ .

ο ระเบียบในการรวบรวม : ชื่อ, รหัสผ่าน, เบอร์โทรศัทพ์, อีเมล
ο วิธีรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล : โฮมเพจ (การสมัครสมาชิก)


■ การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และ เป้าหมายการใช้
โรงพยาบาลทำการรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ดำเนินการดังต่อไปนี้ .

ο การดูแลสมาชิก
การยืนยันข้อมูลตามระเบียบสมาชิในการใช้งานสมาชิก, จำแนกเฉพาะบุคคล, ป้องกัน การใช้งานที่ไม่ซื่อสัตย์ของสมาชิกที่ไม่ดี , ตรวจสอบการใช้งานของแพทย์, ตรวจสอบอายุ, จัดการกับคำร้องของประชาชนที่ไม่พอใจต่างๆ , การประกาศแจ้งให้ทราบ
ο การตลาด และการโฆษณาที่เหมาะสม
แจ้งอีเว้นท์ และโฆษณาข่าวสารต่างๆ , สถิติเกี่ยวกับ ความถี่ในการเชื่อมต่อการใช้งานของสามาชิก


■ ขั้นตอน และ วิธีการยกเลิกข้อมูลส่วนบุคคล
หลังจากที่ได้ทำการ รวบรวมข้อมูล และบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว จะทำการถอดข้อมูลผู้ใช้ทันทีตามข้อกำหนดของโรงพยาบาล ดังขั้นตอน และ วิธีการยกเลิกต่อไปนี้.

ขั้นตอนการยกเลิก
หลังจากสมาชิก ใส่ข้อมูลการสมัครสมาชิก และ อื่นๆ เพื่อให้ข้อมูลบรรลุวัตถุประสงค์ จะถูกโอนย้ายข้อมูลไป DB (กรณีเป็นกระดาษจะย้ายไปที่กล่องเอกสาร) ระยะเวลาในการเก็บรักษาขึ้นอยู่กับเหตุผล นโยบายภายใน กับกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ( อ้างอิงการเป็นเจ้าของ กับ ระยะเวลาที่ใช้) สามารถทำลายได้หลังจากครบกำหนดการเก็บรักษา.
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนไปยังDB จะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด .

ο วิธีการทำลาย
-ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ในรูปแบบของไฟล์อีเล็กทรอนิกส์จะทำการลบโดยไม่มีวิธีที่จะเรียกคืนได้